Bounty

Intamin > Products > Bounty > Bounty

Bounty

Bounty 1280 960 lapala
0

PPH MAXIMUM CAPACITY

0

PEOPLE PER BOAT MAXIMUM CAPACITY

0

METERS MAXIMUM HEIGHT

0

DEGREE MAXIMUM ANGLE