Super Gyro Swing

Intamin > Products > Gyro Swing > Super Gyro Swing

Super Gyro Swing

Super Gyro Swing 1280 960 lapala
0

PEOPLE PER GONDOLA MAXIMUM

0

METERS MAXIMUM HEIGHT

0

PPH MAXIMUM CAPACITY

0

DEG MAXIMUM SWING ANGLE