Super Gyro Melaka

Intamin > Products > Super Gyro Tower > Super Gyro Melaka

Super Gyro Melaka

Super Gyro Melaka 1024 768 lapala
0

PEOPLE PER CABIN

0

MAXIMUM HEIGHT

0

PPH MAXIMUM CAPACITY